Over Donar

Huisregels

“Om een goede sfeer en uw veiligheid te garanderen"

Onderstaande regels gelden voor alle bezoekers van de thuiswedstrijden van Donar. Wij verzoeken u zich te houden aan deze regels. Bezoekers van de wedstrijden zijn verplicht om aanwijzingen gegeven door personeel van of werkzaam voor Donar (Donar Groningen B.V.) op te volgen.

 1. Kaartverkoop & controle
  Iedere bezoeker is verplicht zijn/haar eigen kaartje te tonen bij de kaartcontrole (geldt ook voor kinderen). Bezoekers worden één voor één binnengelaten.
  Het is verboden kaarten door te verkopen buiten de privésfeer. Het bestuur van Donar (Donar Groningen B.V.) heeft het recht om kaarten te blokkeren in het geval van doorverkoop buiten de privésfeer. Het doorverkopen via websites als marktplaats.nl is een voorbeeld van verkoop buiten de privésfeer. In het geval kaarten worden geblokkeerd i.v.m. doorverkoop buiten de privésfeer wordt er geen restitutie gegeven.

 2. Algemeen rookverbod
  In MartiniPlaza geldt een algemeen rookverbod, het is dus niet toegestaan om in het gebouw te roken. Bij het verlaten van de hal tijdens de (pauze van de) wedstrijd om te roken ontvangt u een sortiekaart, die recht geeft op terugkeer. Buiten het gebouw is het alleen toegestaan om te roken op de daarvoor aangegeven plaatsen.

 3. Geen spullen op de wedstrijdvloer gooien
  Dit kan leiden tot het stopzetten van de wedstrijd door de scheidsrechters en verlies van de wedstrijd voor Donar. De schade en een eventuele boete opgelegd door de BNXT League zal worden verhaald op de daders.

 4. Hinderlijk gedrag
  Hinderlijk gedrag, al dan niet veroorzaakt door overmatig drankgebruik, inclusief het roepen van beledigende of discriminerende teksten of anderszins (dit ter beoordeling van onze beveiliging), en/of het niet opvolgen van aanwijzingen en huisregels kan leiden tot verwijdering uit de zaal en een toegangsverbod voor de komende seizoenen. Ook kan dit leiden tot het stopzetten van de wedstrijd door de scheidsrechters en verlies van de wedstrijd voor Donar. De schade en een eventuele boete opgelegd door de BNXT League zal worden verhaald op de daders.

 5. Tascontrole/visitatierecht
  De beveiliging is gerechtigd u te visiteren (uw tas te controleren). Daarnaast zijn de beveiligingsmedewerkers bevoegd om mensen te fouilleren.

 6. Kinderen
  Voor, tijdens en na de wedstrijden van Donar blijven de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor hun kinderen. In geval van schade veroorzaakt door de kinderen zal dit op de ouders/verzorgers verhaald worden.

 7. Zitplaatsen
  Voor mensen in een rolstoel is een aantal plaatsen vrijgehouden in de speelhal. Dit betreft (een deel van) de eerste rij van vak NB, dus achter één van de baskets. Deze stoelen zijn niet via de website te reserveren. Wilt u als rolstoeler een thuiswedstrijd bezoeken, neem dan contact op met het Managementbureau van Donar via info@donar.nl of bel 050-7210954. De kaarten worden dan voor u gereserveerd en u kunt ze vervolgens op de wedstrijddag tegen betaling afhalen bij de kassa. 
  Aan mensen in een rolstoel wordt een gratis begeleiderskaart beschikbaar gesteld, mede in verband met een eventuele ontruiming. De begeleider begeleidt de persoon in de rolstoel in geval van een ontruiming naar buiten. 

 8. Opvolgen aanwijzingen
  In zijn algemeenheid geldt dat een eventuele ontruiming van de speelhal plaatsvindt op aanwijzing van en eventueel begeleiding door personeel van Donar of MartiniPlaza, beveiliging, vrijwilligers en/of BHV-ers, etc. Deze, en andere, aanwijzingen dienen door alle bezoekers onverwijld te worden opgevolgd.

 9. Betreden speelvloer
  Het is ten strengste verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd de speelvloer te betreden. Dit kan leiden tot het stopzetten van de wedstrijd door de scheidsrechters en verlies van de wedstrijd voor Donar. Eventuele schade of een boete opgelegd door de BNXT League zal worden verhaald op de daders.

 10. Diefstal
  Donar (Donar Groningen B.V.) is niet aansprakelijk voor diefstal; men dient op zijn eigen spullen te letten. 

 11. Opnamen
  Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet en/of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de club.

 12. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee naar binnen te nemen:

  • flessen; blikjes; ballen; vuurwerk/fakkels; gastoeters/handdruktoeters/overige toeters; confetti; laserapparatuur;

  • alcohol en/of verdovende middelen (alle soorten hard- softdrugs);

  • hockeysticks, tennisrackets en andersoortige stokken;

  • spandoeken of andere voorwerpen met discriminerende of provocerende teksten. Spandoeken groter dan 1 m2 dienen aantoonbaar te zijn voorzien van een impregnatie certificaat;

  • voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid.

   Andere meegenomen zaken zijn ter beoordeling van de beveiliging.

 13. Live Muziek
  Het is niet toegestaan live muziek te spelen in de hal anders dan aan de korte zijde van het speelveld, tussen basket en zijlijn van het veld gelegen het verst van de zijde waar de spelersbanken zijn geplaatst.

 14. Privacy
  De privacyverklaring geldt voor iedereen die contact heeft met Donar en/of (persoons)gegevens achterlaat die worden verwerkt. In de privacyverklaring staan de rechten en plichten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en de registratie daarvan, vermeld. In aanvulling op de privacyverklaring geldt voor de thuiswedstrijden van Donar het volgende. Omdat de thuiswedstrijden publiek zijn, is het mogelijk dat tijdens die wedstrijden foto’s, beeld en/of (video- dan wel tv- of radio-)opnamen worden gemaakt waarop u te zien bent. Ook dit valt onder het verwerken van persoonsgegevens. De foto’s, beelden en/of opnamen kunnen worden gepubliceerd dan wel uitgezonden in de hal waar de wedstrijd wordt gespeeld (beeldscherm) of op diverse (sociale) media. Donar heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken en met het bezoeken van de wedstrijd bent u zich hiervan bewust.

Overtreding van de huisregels kan leiden tot een bezoekverbod voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Donar gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren