wat is het donarfonds

Het Donarfonds is een onafhankelijke stichting en heeft tot doel het bewegen (natuurlijk vooral door te basketballen) van kinderen te stimuleren, met name als deze gericht zijn op kinderen die nog niet structureel aan sport doen. Vooral buurtgerichte activiteiten van en door bewoners en/of verenigingen kunnen rekenen op een steuntje in de rug. De kas van hetDonarfonds wordt gevuld door giften en door een jaarlijkse bijdrage van Donar bestaande uit € 0,50 per verkochte losse kaart in de play-offs. Het Donarfonds geeft ‘het laatste zetje’ en functioneert dus alleen als co-financier. Werkgebied: het achterland van Donar (de stad Groningen en wijde omgeving). De voorwaarden zijn laagdrempelig en is het niet moeilijk om een aanvraag in te dienen. Het Donarfonds heeft in het seizoen 2018-2019 de door De Groene Uilen georganiseerde Streetball Masters mede mogelijk gemaakt. Een aantal andere aanvragen voldeed niet aan de voorwaarden en deze konden dus helaas niet gehonoreerd worden.

Een aanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

1.Projectomschrijving (kernbegrippen: jeugd, regionaal, stimuleren bewegen & gezondheid, basketbal).
2.Begroting (bij voorkeur ondersteund door een offerte).
3.Co-financiers (organisatie, contactpersoon, email).
4.Gevraagd bedrag.

Mail je aanvraag naar donarfonds@ziggo.nl

Hoe gaat het dan verder?

  1. Je krijgt binnen 48 uur een reactie.
  2. Het Donarfonds vergoedt achteraf op basis van de feitelijke factuur/facturen.
  3. Als de factuur/facturen lager uitvalt dan de begroting/offerte wordt de bijdrage van het Donarfonds naar rato verminderd.
  4. Het Donarfonds doet niet aan voorfinanciering

Gevraagde tegenprestatie:

  1. Naamsvermelding op het object of tijdens het event.
  2. Foto’s of video van  het object of van het event, door het Donarfonds te gebruiken voor eigen M & C activiteiten.

Het bestuur van het Donarfonds bestaat uit Harm Jan Meijer, Valesca van Dijk en Gaaike Euwema.

Donaties seizoen 2018-2019

Het Donarfonds heeft in het seizoen 2017-2018 de door De Groene Uilen georganiseerde Streetball Masters mede mogelijk gemaakt.

Een aantal andere aanvragen voldeed niet aan de voorwaarden en deze konden dus helaas niet gehonoreerd worden.

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief

PARTNERS