Nieuws 18 februari 2016

Om de basketbalsport onder kinderen te promoten organiseert Donar al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw jeugd clinics voor de groepen 5, 6, 7 & 8 van de basisscholen in Noord Nederland. Tijdens deze clinics maken de deelnemers kennis met basketbal door middel van uitdagende oefeningen en wedstrijdjes waarbij leuke prijsjes zijn te winnen. Ook in het afgelopen seizoen maakten weer duizenden kinderen in Noord Nederland kennis met basketbal. Sport is een goede basis voor lichamelijke en mentale ontwikkeling van kinderen. Daarnaast wordt sport ingezet om sociale contacten te leggen en te onderhouden. Donar voelt zich betrokken bij de ontwikkeling van de jeugd in Noord Nederland, en probeert ook de aandacht voor de basketbalsport te vergroten.

In het seizoen 2014-2015 heeft Donar 139 jeugd clinics georganiseerd, hiermee zijn 4155 kinderen bereikt. Groot aandeel in de clinics had de samenwerking met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Door het partnerschap dat Donar in het seizoen 2014-2015 had met de NAM, kon er een totaal van 81 clinics worden gegeven in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, de Marne, Slochteren, Ten Boer en Winsum.

Jaarlijks organiseert Donar ook een aantal speciale clinics. Zo wordt er door de voltallige selectie en de cheerleaders elk jaar een bezoek gebracht aan het Beatrix kinderziekenhuis in het UMCG, mede georganiseerd door de Groningen City Club. Tijdens deze clinic kunnen (ernstig) zieke kinderen even hun ziekte vergeten en hoeven zij zich even niet ziek te voelen.

Ook wordt er door de voltallige selectie elk jaar een bezoek gebracht aan Roden. Hier wordt een clinic gegeven aan 300 kinderen, afkomstig van sportverenigingen en scholen in de gemeente Roden. Deze clinic wordt georganiseerd in samenwerking met basketbalvereniging Flying Red.

In het seizoen 2014-2015 hebben bijna 5000 kinderen kennis gemaakt met de basketbalsport. Deze kennismaking tussen jeugd en basketbal komt voort uit de samenwerking tussen Donar, GasTerra en NAM. Tijdens de kennismaking met basketbal krijgen de kinderen een clinic van ervaren Donar trainers en mogen zij daarna 3x gratis meetrainen bij de basketbalvereniging in hun omgeving.

Naast de vele clinics en activiteiten die we al ondernemen op scholen en in wijken, organiseert Donar het GasTerra Health Energizers! basketbalkamp. Dit basketbalkamp is bedoeld voor kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het gaat om gezondheid en voor wie dergelijke activiteiten door omstandigheden geen vanzelfsprekendheid is. Afgelopen seizoen vond alweer de vijfde editie plaats van het basketbal kamp plaats. Veertien kinderen konden maximaal deelnemen aan het kamp en hadden de tijd van hun leven.

Naast de reguliere jeugd clinics heeft Donar in het seizoen 2014-2015 ook 8 GasTerra Health Energizers georganiseerd. In totaal hebben vorig seizoen 435 kinderen uit acht Groningse gemeenten deelgenomen. De opzet van deze Health Energizer clinics is ontwikkeld in samenwerking met GasTerra, toen GasTerra hoofdsponsor van Donar (toen GasTerra Flames) was. Sindsdien ondersteunt GasTerra dit programma als partner. Met deze clinics maken we de deelnemers bewust van het belang van beweging en een gezonde leefstijl. Het project richt zich op de breedtesport en heeft als doel een grote groep jongeren te motiveren om meer te gaan bewegen en sporten, en bewuster om te gaan met voeding.

Klik hier voor de website van de GasTerra Health Energizers!

Omdat Donar de kwaliteit van de clinics hoog in het vaandel heeft staan, worden alle clinics geëvalueerd. Uit deze evaluaties komt naar voren dat de georganiseerde clinics voldoen aan een hoge kwaliteit. De clinics worden gegeven door speciaal door Donar aangestelde trainers. Donar heeft regelmatig bijeenkomsten met deze trainers en de lokale basketbalverenigingen om de kwaliteit van de clinics en continuïteit van de clinics te waarborgen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief

PARTNERS