Donar is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio. Omdat het maatschappelijke beleid een vast onderdeel is geworden van het algemene beleid, is de club gestart met het project Health Energizers!

beter welbevinden en gezondheid van jongeren

Donar, ondergebracht in de Stichting Prof Basketbal Groningen, is zich als club ook bewust van haar maatschappelijke functie die zij in het bijzonder heeft naar de jeugd. Het idee is in samenwerking met voormalig hoofdsponsor GasTerra en het gerenommeerde reclamebureau La Compagnie uitgewerkt.

Onder de naam Health Energizers! zorgen we samen voor een jeugd die zich bewust is van het belang van beweging en een gezonde leefstijl. Het project richt zich op de breedtesport en wil een grote groep jongeren motiveren om meer te gaan bewegen en sporten. We willen hiermee bijdragen aan een beter welbevinden en gezondheid van jongeren, algemeen aanvaarde normen en waarden overbrengen, de lokale sportverenigingen ondersteunen en werken aan discipline.

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief

PARTNERS