Huisregels › Donar

"OM EEN GOEDE SFEER EN UW VEILIGHEID TE GARANDEREN"

Onderstaande regels gelden voor alle bezoekers van de thuiswedstrijden van Donar. Wij verzoeken u zich te houden aan deze regels. Bezoekers van de wedstrijden zijn verplicht om aanwijzingen gegeven door personeel van of werkzaam voor Donar (Stichting Prof Basketbal Groningen) op te volgen.

 1. Kaartcontrole
  Iedere bezoeker is verplicht zijn/haar eigen kaartje te tonen bij de kaartcontrole (geldt ook voor kinderen). Bezoekers worden één voor één binnengelaten.
   
 2. Algemeen rookverbod
  In MartiniPlaza geldt een algemeen rookverbod, het is dus niet toegestaan om in het gebouw te roken. Bij het verlaten van de hal ontvangt u een sortiekaart, die recht geeft op terugkeer.
   
 3. Geen spullen op de wedstrijdvloer gooien
  Dit kan leiden tot het stopzetten van de wedstrijd door de scheidsrechters en verlies van de wedstrijd voor Donar. De schade zal worden verhaald op de daders.
   
 4. Hinderlijk gedrag
  Hinderlijk gedrag door overmatig drankgebruik of anderszins (ter beoordeling van onze beveiliging) en/of het niet opvolgen van aanwijzingen en huisregels kan leiden tot verwijdering uit de zaal en een toegangsverbod voor de komende seizoenen.
   
 5. Tascontrole/visitatierecht
  De beveiliging is gerechtigd u te visiteren (uw tas te controleren). Daarnaast zijn de beveiligingsmedewerkers bevoegd om mensen te fouilleren.
   
 6. Kinderen
  Voor, tijdens en na de wedstrijden van Donar blijven de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor hun kinderen. In geval van schade zal dit op de ouders/verzorgers verhaald worden.
   
 7. Zitplaatsen
  Het publiek wordt geacht plaats te nemen op de stoel die op het toegangsbewijs staat. Het is verboden om plaats te nemen op de verschillende trappen en balustrades in Martiniplaza, dit in verband met vluchtwegen en veiligheid.
   
 8. Betreden speelvloer
  Het is ten strengste verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd de speelvloer te betreden.
   
 9. Donar (Stichting Prof Basketbal Groningen) is niet aansprakelijk voor diefstal; men dient op zijn eigen spullen te letten.
   
 10. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet en/of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de club.
   
 11. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee naar binnen te nemen:
 • flessen; blikjes; ballen; vuurwerk/fakkels; gastoeters/handdruktoeters; confetti; laserapparatuur;
 • verdovende middelen (alle soorten hard- softdrugs);
 • hockeysticks, tennisrackets en andersoortige stokken;
 • spandoeken of andere voorwerpen met discriminerende of provocerende teksten. Spandoeken groter dan 1m2 dienen aantoonbaar te zijn voorzien van een impregnatie certificaat;
 • het is verboden voorwerpen mee te nemen die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid;
 • andere meegenomen zaken zijn ter beoordeling van de beveiliging.

Overtreding van de huisregels kan leiden tot een bezoekverbod voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Download het speelschema

Mis geen wedstrijd meer! Importeer dit bestand in Google Calendar, Outlook of Calendar.

Download het speelschema

Wil je niets missen van Donar?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Donar