Donar Fonds › Donar

Wat is het Donarfonds

Het Donarfonds is een onafhankelijke stichting en heeft tot doel het bewegen (natuurlijk vooral door te basketballen) van kinderen te stimuleren, met name als deze gericht zijn op kinderen die nog niet structureel aan sport doen. Vooral buurtgerichte activiteiten van en door bewoners en/of verenigingen kunnen rekenen op een steuntje in de rug.

Het Donarfonds geeft graag ‘het laatste zetje’ en functioneert dus alleen als co-financier. Werkgebied: het achterland van Donar (de stad Groningen en wijde omgeving).

De kas van het Donarfonds wordt gevuld door giften en door een jaarlijkse bijdrage van Donar bestaande uit € 0,50 per verkochte losse kaart in de PlayOffs.
 

Een aanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

1.Projectomschrijving (kernbegrippen: jeugd, regionaal, stimuleren bewegen & gezondheid, basketbal).
2.Begroting (bij voorkeur ondersteund door een offerte).
3.Co-financiers (organisatie, contactpersoon, email).
4.Gevraagd bedrag.

Mail je aanvraag naar donarfonds@ziggo.nl

Hoe gaat het dan verder?

1.Je krijgt binnen 48 uur een reactie.
2.Het Donarfonds vergoedt achteraf op basis van de feitelijke factuur/facturen.
3.Als de factuur/facturen lager uitvalt dan de begroting/offerte wordt de bijdrage van het Donarfonds naar rato verminderd.
4.Het Donarfonds doet niet aan voorfinanciering

Gevraagde tegenprestatie:

1.Naamsvermelding op het object of tijdens het event.
2.Foto’s of video van  het object of van het event, door het Donarfonds te gebruiken voor eigen M & C activiteiten.

Het bestuur van het Donarfonds bestaat uit Harm Jan Meijer, Valesca van Dijk en Gaaike Euwema.

Donaties seizoen 2016-2017

Het Donarfonds heeft in het seizoen 2016-2017 de volgende donaties gedaan:

  1. Celeritas Donar ontving een bijdrage voor de aanschaf van een mobiele peanutball-basket.
  2. Het Jeugdcultuurfonds ontving een donatie voor het mogelijk maken van danstrainingen in het genre 'cheerleading'.
  3. Stichting Stargo Basketball Camp kreeg een bijdrage om deelname mogelijk te maken van kids uit gezinnen in moeilijke financiële omstandigheden.

Download het speelschema

Mis geen wedstrijd meer! Importeer dit bestand in Google Calendar, Outlook of Calendar.

Download het speelschema

Wil je niets missen van Donar?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Donar